Bokningsvillkor

Sök & boka min golfresa

Resmål:
Ankomst:

Avresa:

Sök min golfresa

Aktuella erbjudanden
direkt via e-post

Skicka prenumeration

Resevillkor

Särskilda resevillkor Sweden Golf (Norden Resor i Skåne AB, Hamntorget 2 ,Box 163, 271 24 Ystad)
 1. Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.
 2. För paket kan tecknas ett frivilligt avbeställningsskydd på 200 kr per bokning. Avbeställningsskyddet gäller endast vid avbeställning på grund av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbat resenär eller nära anhörig. Detta skall kunna styrkas med ett läkarintyg.
 3. Priserna baseras på valutasituationen 2008-11-01.
  Vi reserverar oss ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum.
 4. Bokningen blir bindande så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av bokningsstället. Beloppet skall betalas senast 10 dagar före avresan vid betalning mot faktura. Vid betalning med kreditkort dras pengarna från kortet 10 dagar före avresan. Om bokningen sker senare än 10 dagar före tillträdesdagen, skall den totala summan betalas omgående. Skulle inbetalningen inte vara oss tillhanda inom föreskriven tid, betraktar vi bokningen som annullerad, varefter bestämmelserna i punkt 5 träder i kraft.
 5. Kunden har alltid rätt att - mot en avgift - avboka resan enligt följande:
  Tidigare än 35 dagar före avresan – 0 kr.
  Senare än 35 dagar men tidigare än 10 dagar före avresan – Samtliga greenfee-avgifter + 400 kr.
  Senare än 10 dagar före avresan - 100% av totalsumman.
 6. Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt de allmänna resevillkoren, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av Norden Resor fastställd avbeställningsavgift på 200 kr samt avbeställningsskyddet. Sjukdom eller andra allvarliga incidenter måste kunna styrkas med intyg och vara Norden Resor tillhanda senast 10 dagar efter avbeställningen. Ej använda biljetter och liknande måste återsändas snarast.
 7. Resenären frigörs inte från betalningsansvar, även om han/hon på grund av force majeure (krig, atom- och naturkatastrofer eller liknande) blir förhindrad att utnyttja resan.
 8. Teknisk arrangör är Norden Resor i Skåne AB.
 9. För samtliga bokningar gäller allmänna resevillkor.
 10. Reklamation. Ev. klagomål skall framföras till hotellansvarig/golfbanechef eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta Norden Resor per tfn. +46 411 558725 eller fax +46 411 558705 Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar leverantören på plats. Lämnar Ni bostaden eller golfbanan utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Norden Resor skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.
 11. Ändringskostnader. Ändrig av golftider och/eller boende: 250 SEK/ändring.

Kontakta oss

Vill du personlig hjälp med din golfresa är du välkommen att kontakta oss.

Sweden Golf
Box 163
271 24 YSTAD
Tel: 0411 558725
Fax 0411 558716
golf@nordictravel.se

Öppettider
Mån-fre, 09:00-17:00

Om Sweden Golf

Sweden Golf har ambitionen att bli din självklara startpunkt när du ska boka golfresa med starttid, flyg och hotell! Boka dina produkter online direkt på vår hemsida eller skicka en förfrågan till golf at nordictravel.se.

Sweden Golf är ett varumärke under Nordic Travel och vi är medlemmar i IAGTO (International Association of Golf Tour Operators) sedan 2004.
Ett av Sveriges största utbud av golfpaket. Här kan du boka hela din golfresa. Antingen väljer du ett golfpaket innehållande boende och starttid med tillvalsmöjlighet för flyg m.m. eller så kan du boka varje del för sig. Golftiderna bokas genom direktkoppling till GIT.